aktualnosci
novae
fortyfikacje novae
nieinwazyjne
aneks
krym
dalmatia
dacia


AKTUALNOŚCIBadania późnoantycznego aneksu w Novae (Bułgaria)


W roku 2017 rozpoczęliśmy kilkuletni projekt badań wykopaliskowych na terenie położonym na wschód od obozu legionowego w Novae. Teren ten w początkowym okresie był zamieszkały przez ludność cywilną towarzyszącą armii (rzemieślników, usługodawców, rodziny żołnierzy i ciury wojskowe). Prawdopodobnie pod koniec III w. teren ten otoczono fortyfikacjami i włączono w obręb obozu, który przekształcił się w miasto. Teren wybrany przez nas na badania jest zupełnie nieznany archeologom. Dotychczas badano jedynie fortyfikacje. Nie wiemy nic o zabudowie wewnętrznej i funkcji tego miejsca. Spodziewamy się odkryć zabudowania mieszkalne, ale może także budowle użyteczności publicznej osiedla przyobozowego (canabae legionis). Badania wykopaliskowe poprzedzone były szczegółowymi badaniami nieinwazyjnymi. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ a stronę internetową projektu nieinwazyjnego TUTAJ. POLECAMY!

Badania fortyfikacji obozu

Od roku 2006 trwają badania dokumentujące pozostałości fortyfikacji obozu legionowego w Novae. Dokumentujemy odsłonięte w poprzednich latach przez ekspedycję bułgarską i częściowo też polską w 1960 r. różnorodne elementy fortyfikacji (mury, wieże, wał ziemny, rampy, rowy, ulica okrężna). Ważnym elementem projektu jest zebranie geodezyjnych danych do budowy przestrzennych modeli rzeźby terenu zajętego przez obóz w różnych okresach jego istnienia. Kontynuowane są również prace, których efektem będzie aktualny, precyzyjny plan całego założenia. Dotychczas zadokumentowaliśmy fragment muru północnego wraz z wieżą, bramę północną, mur i basztę po stronie północno-wschodniej oraz fragment muru i bramę wschodnią. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ


OGŁOSZENIA W SPRAWIE BADAŃ

Wykopaliska w Novae

Co roku w Novae odbywają się praktyki studenckie. Kierownikiem badań i opiekunem praktyk jest dr hab. Agnieszka Tomas. Wykopaliska odbywają się co roku w sierpniu. Przejazd należy zorganizować indywidualnie.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, tryb i rok studiów oraz nr albumu na adres agnieszka.tomas@uw.edu.pl
Zebrania informacyjne odbywają się zwykle w marcu.


Badania nieinwazyjne w Hercegowinie

W roku 2016 rozpoczeliśmy projekt badan nieinwazyjnych w Hercegowinie (antyczna Dalmacja), na terenie wiejskim rzymskiego miasta Narona. Kierownikiem badań był: mgr Tomasz Dziurdzik, doktorant Zakładu.
Publikacje

A. Tomas, Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia, Warszawa 2017

przewodnik

DO NABYCIA TUTAJKontakt