aktualnosci
novae
fortyfikacje novae
nieinwazyjne
aneks
krym
dalmatia
dacia          Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich jest jednostką Instytutu Archeologii UW. Pracownicy Zakładu zajmują się archeologią, historią i kulturą prowincji rzymskiego imperium ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiego pogranicza (limesu) cesarstwa. Swoimi zainteresowaniami naukowymi pracownicy Zakładu obejmują prowincje Europy, w szczególności prowincje bałkańskie i dolnodunajskie, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Naszym flagowym stanowiskiem jest obóz legionowy w Novae (dzisiejsza Bułgaria). Ponadto, realizujemy lub rozpoczynamy projekty w Hercegowinie, w Gruzji (Gonio), w Rumunii (Tibiscum, Pojejena) oraz na Krymie. Pracownicy Zakładu są wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzą wykłady, seminaria i proseminaria na temat archeologii i kultury antyku.